Treball

Els dos pols de tota comunitat contemplativa són oració i treball.
A nosaltres, carmelites descalces, l'oració ens ocupa unes cinc hores diàres.
Distingim dues classes de treball: el monàstic i el remunerat.

Treball específicament monàstic
Lectura espiritual; Formació inicial i permanent: bíblica, teològica, litúrgica, mística, artística, musical... ; Els diversos serveis que sorgeixen de la vida de tota comunitat.