Agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Oració del Papa Francesc per a la pandèmia del coronavirus

"Oh Maria, tu, en el nostre camí resplendeixes sempre com un signe de salvació i d'esperança.

Nosaltres ens confiem a tu, Salut deis malalts, que al peu de la creu et vas associar al dolor de Jesús i vas mantenir ferma la teva fe.

Tu, Salvació de tots els pobles, coneixes la nostra necessitat i estem segurs que ens socorreràs a fi que, com a Canà de Galilea, ens retornin l'alegria i la festa després d'aquest temps de prova.

Ajuda'ns, Mare del Diví Amor, a conformar-nos amb la voluntat del Pare ¡ fer el que ens dirà Jesús, ell que ha pres damunt seu el nostres sofriments i s'ha carregat els nostres dolors a fi de conduir-nos, a través de la creu, a la glòria de la resurrecció.

Sota la teva protecció ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoeixis les nostres súpliques ara que vivim en uns moments de prova i allibera'ns de tot pecat, oh Verge gloriosa i beneïda.

 

Abad de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat, Vos que sou l’Estel resplendent del matí, Vos que vetlleu sempre pel nostre poble, Vos que portareu al mon aquell qui es l’Esperança, us demanem que gireu vers nosaltres el vostre dolç esguard, que estengueu la vostra ma protectora sobre tota la humanitat, Vos que escolteu les pregaries dels qui us invoquen, que aquells qui estan malalts puguin recobrar la salut, que en els moments de debilitat no els  manqui mai el consol, que els professionals sanitaris que en tenen cura, siguin sempre assistits per l’esperit de saviesa i de fortalesa, que els qui tenen responsabilitats polítiques sàpiguen prendre les decisions correctes, en benefici del be comú. Que en els cors dels que compartim la incertesa del moment present sorgeixi la confiança i la serenitat d’un futur millor. Santa Maria de Montserrat que intercediu constantment per nosaltres davant del vostre Fill, ens posem sota la vostra protecció.

 

Sota la vostra protecció ens refugiem oh Santa Mare de Déu! No desoïu les nostres supliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre. Verge gloriosa i beneïda

 

 

Abril 2021

 

Oració del Papa Francesc per a la pandèmia del coronavirus

"Oh Maria, tu, en el nostre camí resplendeixes sempre com un signe de salvació i d'esperança.

Nosaltres ens confiem a tu, Salut deis malalts, que al peu de la creu et vas associar al dolor de Jesús i vas mantenir ferma la teva fe.

Tu, Salvació de tots els pobles, coneixes la nostra necessitat i estem segurs que ens socorreràs a fi que, com a Canà de Galilea, ens retornin l'alegria i la festa després d'aquest temps de prova.

Ajuda'ns, Mare del Diví Amor, a conformar-nos amb la voluntat del Pare ¡ fer el que ens dirà Jesús, ell que ha pres damunt seu el nostres sofriments i s'ha carregat els nostres dolors a fi de conduir-nos, a través de la creu, a la glòria de la resurrecció.

Sota la teva protecció ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoeixis les nostres súpliques ara que vivim en uns moments de prova i allibera'ns de tot pecat, oh Verge gloriosa i beneïda.

 

Abad de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat, Vos que sou l’Estel resplendent del matí, Vos que vetlleu sempre pel nostre poble, Vos que portareu al mon aquell qui es l’Esperança, us demanem que gireu vers nosaltres el vostre dolç esguard, que estengueu la vostra ma protectora sobre tota la humanitat, Vos que escolteu les pregaries dels qui us invoquen, que aquells qui estan malalts puguin recobrar la salut, que en els moments de debilitat no els  manqui mai el consol, que els professionals sanitaris que en tenen cura, siguin sempre assistits per l’esperit de saviesa i de fortalesa, que els qui tenen responsabilitats polítiques sàpiguen prendre les decisions correctes, en benefici del be comú. Que en els cors dels que compartim la incertesa del moment present sorgeixi la confiança i la serenitat d’un futur millor. Santa Maria de Montserrat que intercediu constantment per nosaltres davant del vostre Fill, ens posem sota la vostra protecció.

 

Sota la vostra protecció ens refugiem oh Santa Mare de Déu! No desoïu les nostres supliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre. Verge gloriosa i beneïda

 

Especial

 

 

 

Setmana Santa 2021

Dimarts Sant, 30 de   març

a les 8’00: Missa ¡ Sagrament de  la Reconciliació

Dijous Sant, 1 d’abril

a les 8’00: Litúrgia del matí

a les 2O'30: Missa de la Cena del Senyor

Divendres Sant, 2 d'abril

a les 8'30: Ofici de lectura i Laudes

a les 16'00: Celebració de la Passió del Senyor

Dissabte Sant, 3 d'abril

a les 8'30: Ofici de lectura i Laudes

a les 18’45: Vespres

a les 20'30: Vetlla pasqual

diumenge DE PASQUA

4 d'abril

A les 8’15: Laudes

a les 10'00: Missa del dia de Pasqua

a les 18’45: Vespres

Dilluns de Pasqua, 5 d'abril

a les 8'00: Laudes ¡ Missa

a les 18'45: Vespres

 

   1 Dijous Sant

 

 2 Divendres Sant

 

 4 Diumenge de Pasqua

 

23 Sant Jordi, màrtir

 

25  Sant Marc Evangelista – 373 anys fundació Carmel de Mataró

 

27 Mare de Déu de Montserrat

 

29 Santa Caterina de Sena, Patrona d’Europa.