Agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Setembre  2020

Oració del Papa Francesc per a la pandèmia del coronavirus

"Oh Maria, tu, en el nostre camí resplendeixes sempre com un signe de salvació i d'esperança.

Nosaltres ens confiem a tu, Salut deis malalts, que al peu de la creu et vas associar al dolor de Jesús i vas mantenir ferma la teva fe.

Tu, Salvació de tots els pobles, coneixes la nostra necessitat i estem segurs que ens socorreràs a fi que, com a Canà de Galilea, ens retornin l'alegria i la festa després d'aquest temps de prova.

Ajuda'ns, Mare del Diví Amor, a conformar-nos amb la voluntat del Pare ¡ fer el que ens dirà Jesús, ell que ha pres damunt seu el nostres sofriments i s'ha carregat els nostres dolors a fi de conduir-nos, a través de la creu, a la glòria de la resurrecció.

Sota la teva protecció ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoeixis les nostres súpliques ara que vivim en uns moments de prova i allibera'ns de tot pecat, oh Verge gloriosa i beneïda.

 

Abad de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat, Vos que sou l’Estel resplendent del matí, Vos que vetlleu sempre pel nostre poble, Vos que portareu al mon aquell qui es l’Esperança, us demanem que gireu vers nosaltres el vostre dolç esguard, que estengueu la vostra ma protectora sobre tota la humanitat, Vos que escolteu les pregaries dels qui us invoquen, que aquells qui estan malalts puguin recobrar la salut, que en els moments de debilitat no els  manqui mai el consol, que els professionals sanitaris que en tenen cura, siguin sempre assistits per l’esperit de saviesa i de fortalesa, que els qui tenen responsabilitats polítiques sàpiguen prendre les decisions correctes, en benefici del be comú. Que en els cors dels que compartim la incertesa del moment present sorgeixi la confiança i la serenitat d’un futur millor. Santa Maria de Montserrat que intercediu constantment per nosaltres davant del vostre Fill, ens posem sota la vostra protecció.

 

Sota la vostra protecció ens refugiem oh Santa Mare de Déu! No desoïu les nostres supliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre. Verge gloriosa i beneïda

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2020

Especial

 

Festa de Santa Teresa de l’Infant Jesús

Carmel de Mataró  2020

 

Dimecres, 30 de setembre

 

21’15  Vetlla

 

Dijous, 1 d’octubre

 

                                              7,30 Laudes                        

 

                      8,00 Eucaristia i benedicció de les roses

 

                                          18’45   Vespres

 

 

 

 

 

 

 

Festa de Santa Teresa de Jesús

Carmel de Mataró  2020

 

Dimecres, 14 d’octubre

 

18’45  Primeres Vespres

 

                           21’15  Vetlla

 

Dijous, 15 d’octubre

 

                            8,00  Eucaristia i Laudes

 

                                                       18’45   Vespres

 

                                   Dimarts 20

                                    A LES 20

                    PREGÀRIA PER LA PAUOctubre 2019

 

 1 Santa Teresa de l’Infant Jesús 

 2 Els Sants Àngels de la Guarda 

 3 Sant Francesc de Borja

 4 Sant Francesc d’Assis.

 5 Témpores d’acció de gràcies i de petició.

 7 Mare de Déu  Del Roser

11 Sant Joan XXIII papa

12 Mare de Déu del Pilar

15 Santa Teresa de Jesús

17 Sant Ignasi d’Antioquia, màrtir

18 Sant Lluc, evangelista

20 Pregària per la PAU a les 20

24 Sant Antoni Maria Claret

 

28 Sants Simó i Judes, apòstols

 

 

 

29 Sant Narcís